Strukturēts ūdens

  Latviski / Strukturēts ūdens

Šobrīd zinātne jau ir pierādījusi, ka ūdens dēļ savām specifiskajām fizikālajām īpašībām un daudzkārtējām ūdeņraža saitēm starp ūdens molekulā ietilpstošajiem skābekļa un ūdeņraža atomiem spēj veidot ūdens struktūras elementus - klasterus, kuri pieņem, uzglabā un nodod informāciju.

Zinātniskajā literatūrā jēdziens: aktivēts ūdens ir saprotams kā sinonīms tādiem jēdzieniem kā strukturētsklasteru jeb dzīvs ūdens. Ūdens struktūra ir atkarīga no tā, kādu informāciju (frekvences) uz to ir iedarbojušās. Gadījumā, ja informācija ir pozitīva (frekvences ir harmoniskas un dzīvīgumu veicinošas), ūdens molekulu struktūra ir simetriska un harmoniska, bet, ja informācija ir negatīva, ūdens molekulas izvietojas haotiski. Ūdens molekula ir miljards reizes mazāka par tenisa bumbiņu, tādēļ ar cilvēka aci bez tehniskiem palīglīdzekļiem to nav iespējams aplūkot. 

Strukturēšanas process neietekmē ūdens ķīmisko sastāvu, bet ietekmē ūdens molekulu izkārtojumu. Strukturēšanas procesā ūdens molekulas savienojas, veidojot klasterus. Ūdens molekulas atkarībā no ārējās ietekmes var sakaroties haotiski vai harmoniski. Strukturēšana spēj pārkārtot šos klasterus no haotiskiem par harmoniskiem. Katrā ūdens šūnā ir 44 000 informācijas vienību, kas katra atbild par noteiktu mijiedarbību ar apkārtējo vidi. Cilvēks sastāv no 70% ūdens, tad varam tikai iedomāties, kādu ietekmi tas atstāj uz mūsu dzīvi.


Iespējams izšķirt 3 ūdens strukturēšanas līmeņus: 

1. Pirmajā līmeni ūdens molekulas apvienojas, veidojot ūdens kvantus, kas katrs sastāv no 57 H2O molekulām. Šīs, pēc formas vienkāršākas molekulu apvienības, atgādina kristālu tetraedru, kura skaldnes ir četri trijstūri, un kuru formu nosaka zelta proporcija.2. Strukturēta ūdens otrais līmenis ir saistīts ar pakāpenisku ūdens kvantu apvienošanos pēc formas sarežģītākos ūdens struktūras elementos – mikro un tālāk makro klasteros.​
3. Mini klastera izmērs nepārsniedz 16 kvantus jeb 912 ūdens molekulas. Tālāk izveidojas galvenais ūdens struktūras elements – makro klasteris, kas ir stabils un ilgi dzīvojošs ūdens struktūras elements.
Nestrukturēta ūdens molekulās viens elektrons tās ārējā orbītā iztrūkst, bet strukturētā ūdens molekulā – neiztrūkst. 

Produkta ražotājs negarantē nekādu produkta veselību uzlabojošu ietekmi. Produkts nav medikaments. Informācija norādīta tikai patērētāja izglītošanas nolūkos.