Kvantu fizika

  Latviski / Kvantu fizika

Vai mūsdienu zinātne spēj izskaidrot visu?

Līdz ar kvantu fizikas atklājumiem zinātne ir nonākusi jaunā posmā. Arvien vairāk zinātnieku un izglītotu cilvēku sākuši atzīt šos vienkāršos faktus:

1) ir zināms zināmais (lietas, kuras mēs zinām, ka zinām),

2) ir zināms nezināmais (lietas, kuras mēs zinām, ka nezinām),

3) ir nezināms nezināmais (lietas, kuras mēs nezinām, ka nezinām).

Ne velti Einšteins apgalvoja, ka mēs dzīvojam pasaulē, kura apņem mūs kā varena, mūžīga mīkla un tikai daļēji ir pieejama izpētei un tās pilnīgai izprašanai. (The Expanded Quotable Einstein: p.220.).

Pētījumā noskaidrots, ka cilvēku ticība neizskaidrojamām lietām pieaug, palielinoties izglītības līmenim. Neizskaidrojamu lietu pastāvēšanai tic:

  • 23% pirmo kursu studentu,
  • 31% pēdējo kursu studentu,
  • 34% augstskolu absolventu,
  • 60-70% augstskolu profesoru.Kas ir kvantu fizika un kāda ir mūsu loma tajā?

Jaunākie zinātnes atklājumi kvantu fizikā iet roku rokā ar senām garīgajām tradīcijām, kas vienmēr ir stāstījušas, ka:

  • pasaule ir mūsu uzskatu un pārliecības atspulgs, 
  • Visums un ķermenis sastāv no nemitīgi mainīgiem enerģijas laukiem, 
  • viss ir nesaraujami saistīts.

Mēs esam daļa no enerģijas, kas mijiedarbojas ar Visumu. Viss sastāv no vienas un tās pašas "vielas" – enerģijas. Diemžēl skolās un universitātēs mums bieži stāsta, ka mūsdienu zinātnei jau ir zināmas atbildes uz visiem jautājumiem. Daudzi fakti un jautājumi tiek ignorēti un netiek dziļāk pētīti. Kāpēc? Tam nepieciešama liela uzdrīkstēšanās, jo, pieņemot jaunākos zinātnieku atklājumus, īpaši kvantu fizikas jomā, nāktos atzīt, ka daudzi fundamentāli fizikas likumi ir vai nu nepilnīgi vai nepareizi. Tādā gadījumā daudziem zinātniekiem nāktos savas karjeras briedumā atgriezties sākumpunktā.Pēdējās desmitgadēs zinātnieki ir atklājuši šādus faktus:

1. Visums, pasaule un ķermenis ir veidoti no kopīga enerģijas lauka un apzīmēts ar tādiem vārdiem kā Visuma enerģijas lauks, kvantu hologramma, Dieva prāts, vai dievišķā matrice (1).

2. Cilvēku ticība (arī jūtas, emocijas, kas ar to saistītas) pārmaina DNS, kura iespaido norises vienotajā Visuma enerģijas laukā (2).

3. Cilvēka DNS tieši iespaido to, kas norisinās Visuma enerģijas laukā, turklāt šis process nepakļaujas laika un telpas likumiem (3).

Tātad, jau šobrīd ir zinātniski pierādījumi, ka mūsu ticība (arī jūtas, emocijas, kas ar to saistītas) ietekmē mūsu dzīvi un visu ārpasauli.

____________

  1. Gregs Bradens „Dievišķā matrice” 2008.
  2. Glein Rein, rollin McCarty, Structural Changes in Water and DNA Associated with New Physiologically
  3. Measurable States, Journal of Scientific Exploration, vol.8, no.4 (December 1988): p.778., P.P.Gorjajev, K.V. Grigorjev, A.A.Vasiljev, V.P. Poponin, V.A.Seglov „The oscillation dynamics of DNA solution by laser correlation spectroscopy, Lebedjev Institute of Physics, Bulletin Nr.11-12  (1992):p.20-30. See also www.twm.co.nz/DNAPhantom.htm


Ievads kvantu mehānikā (2015)Lekcija: Kvantu bioloģija

Iedomājaties, ja mums būtu iespēja pievilkt tik tālu, ka mēs ieraugam vismazāko daļiņu no kā viss ir izveidots.Lekcija: Kvantu fizika